V lese vesele - pozvánka

 

 

Kašpar / Salajka / Rybníček – V lese vesele
Nová galerie
16. 4. 2015 – 17. 5. 2015
Kurátor: Martin Mainer
Vernisáž: 16. 4. 2015, 19:00

 

www.facebook.com/events/1567202646900996/

 

 

Praha, 10. 4. 2015 – Nová galerie na pražských Vinohradech (Balbínova 26, Praha – Vinohrady) připravuje výstavu současné mladé generace vizuálních umělců, kteří se vyjadřují převážně v médiu malby. Skupinová výstava malířů Adama Kašpara, Jana Rybníčka a Martina Salajky nazvaná V LESE VESELE, kurátorovaná Martinem Mainerem, nás zve na procházku do lesa, který vypráví příběh ústy tří vypravěčů.

 

Adam Kašpar, student 3. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Malby IV. Martina Mainera, nás zve ve svých obrazech do lesa, který známe z obrazů 18. a 19. století. Vzduch v lese je průzračně čistý, samotná příroda mu stačí k tomu, aby divákovi ukázal monumentálnost krajiny a naznačil svůj zájem o studium krajinomalby. „Adam Kašpar je neskutečně talentovaný malíř, ač ještě student, udivuje svými excelentními malířskými výkony a budí pozornost jak odborného publika, tak laické veřejnosti… Jeho třímetrový obraz Jedle, který byl vystavený na přehlídce ArtPrague, zcela obstál v konfrontaci s díly spoluvystavujících autorů jako Františka Matouška, Jana Knapa, Jakuba Špaňhela či Martina Mainera… Kašpar, Rybníček a Salajka jsou autoři, na které se vyplatí zaměřit naši pozornost,“ říká zakladatelka Nové galerie Nina Hedwic.

 

Martin Salajka je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Malba 3 prof. Michaela Rittsteina. Stejně jako rybář, který vytahuje ryby z vody, tak i Salajka nahazuje udici do lidského podvědomí, snové reality či vlastní imaginace, a prostřednictvím svých obrazů umožňuje divákovi vidět úlovky světa, ve kterém nejen příroda a zvířata rozehrávají symbolické příběhy o koloběhu života, o lidské či malířově duši.

Jak říká jeho učitel, prof. ak. mal. Michal Rittstein „Salajkovy obrazy disponují vysokou mírou přitažlivosti… […] Sedě dlouhé hodiny na břehu, upíraje oči na hladinu, čekaje na sumce či jinou rybu, má dosti času na to, aby se jeho duše ponořila do hloubi, kráčejíc těmto tvorům naproti. A nejen jim. Z hlubin se vynořují společně s axolotly další přízraky i rezidua jeho neklidné duše. Stejně jako se řeka točí, kroutí a často i mizí jako Punkva v hlubinách skal, tak Salajkova mysl odpíchnutá od reality bloudí v hlubinách více či méně kalných, kam jen občas šlehne světelný záblesk expresivního slunce…“

 

Jan Rybníček svá studia zahájil na FaVU VUT v Brně v ateliéru Martina Mainera a po dokončení bakalářského studia pokračoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u prof. Markuse Oehlena.

I Rybníčkovy obrazy z vystavené série, která pracuje s kontrasty – mystičnem, ironií, krutostí, naivitou, sílou a slabostí, nás zavedou do lesa, ve kterém ale nepotkáváme zvířata, jak je známe, ale spíše metaforická zvířecí stvoření jako nositele určitých vlastností či atributů.

Způsob práce a uvažování a ironicky-groteskní vidění Jana Rybníčka jsou zřejmé z jeho obrazů, a metaforicky je doplňuje a přibližuje jedna z jeho autorských básní:

 

„Prasák chmaták 

Malá holčička vede dvě malé holčičky.
Velký pán vede tři malé holčičky. 
Zlý policajt vede tři malé holčičky a velkého pána. 
Velký pán vede všechny 
Všechny naše kroky.“

 

Martin Mainer, kurátor výstavy a pedagog A. Kašpara a J. Rybníčka, ve svém kurátorském textu říká:

„Kurátor se pokusí také vyjádřit k dílu umělců…především poděkovat malířům za slova o sobě, každý myslím velice jasně charakterizoval sebe i svou práci…Jejich společná výstava jistě osloví z mnoha důvodů, všichni tři jsou mladí, krásní, talentovaní…

…když koukám na Kašparovy obrazy, napadá mě řada věcí…uvolňuje pozorování krajiny specifické myšlenky, (pocity, stavy, úvahy) zemitost?…podobně jako erotické obrázky podvědomě uvolňují erotiku?…zaujala mě u Kašparových obrazů mezi jiným možnost uvědomit si, co to je krajinářství, proč se rodí stále znova na slovo vzatí „krajináři“…v čem vězí myšlenky jakoby v obraze „bez myšlenek“ – pokusu možnostmi malířství zaznamenat krajinu Země tak, jak se jeví…a opravdu tam nejsou? nebo jsou myšlenky?…talent, píle, sebeuvědomování, síla obrazu a touha po klasickém malířství to je Kašpar.

…Rybníčkova intelektuální hra má skvělý anglický humor, jadrnost, a také jako Kašpar a Salajka si uvědomuje nadhled z pozice malířství, a v Rybníčkovic trochu ezopovských, trochu temných i veselých etudách je v namalovaném obraze ještě něco, co slovy nelze vyslovit ani opsat či metaforicky přiblížit…jistě je jeho práce také ovlivněna studiem a bytím na mnichovské akademii…jasné gesto, tah po zkratce a expresivní, silně vnitřně prožitá tvarovost a barva koloristy, byť potemnělého…silné dílo, citlivost a mladickost umělce v nejlepších letech…

…Kašpar i Rybníček jsou ještě studenti akademií, ale oba se již dlouho účastní na výstavách, a jejich díla začínají pronikat na scénu…

…Salajka již před lety dokončil oficiální studia na AVU a je znám našemu uměleckému světu a svou práci prezentuje často…samozřejmě studuje a pokračuje dále v „salajkovském“ systému vznikání obrazu, snaží se hledat a nacházet, měnit a přidávat, zkoušet… …rychlá zkratka, příběhy bytostí, síť v síti příběhů, exprese i detail…až šamanská témata…témata ovšem stejně důležitá i pro nás obyčejné Středoevropany 21. století…hledač smyslu života a lidského vědomí…symbolismus, barva, vše spojeno expresivním gestem, přímočarým a rychlým vznikáním…jasné kompozice hustí vírem dalších drobných zneklidňujících kompozic…světlo a stín a vůbec světelnost a „barevnost“ jsou dalšími Salajkovými atributy…oheň a voda…boj…síla s křehkostí…

…těším se na výstavu a na instalaci její kompozice…
Martin Mainer (Limuzy, 3. 4. 2016)“

 

 

 

 

 

 

KAŠPAR Adam

 

* 2. 7. 1993 v Litomyšli

Studium:          

2008–2012               SUŠG Jihlava, obor propagační výtvarnictví

2012–současnost     AVU, ateliér Martina Mainera

 

Výstavy:

2010     Kvaše – Cafe Etage, Jihlava

2012     společně s Kateřinou Holou – Luční bouda

2013     Modříne – Galerie Mainerová

2014     První (Ateliérová výstava) – Galerie NTK

 

 

Rozhovor s Adamem Kašparem

 

Jakou technikou maluješ?

Většinou olej na plátně, dřevě, sololitu, často také kvaš, popřípadě akvarel.

 

Jaká jsou témata Tvých obrazů? Co budeš vystavovat?

Hory, lesy, hory, lesy… Maluji Zemi, živou, prodchnutou duchem, naplněnou ve hmotě. Snažím se na obrazech o zvládnutí základních kamenů západního malířství: Barva, světlo, prostor jsou mé Sat Čit a Ananda. Snažím se studovat nejen malířství, ale i to, čeho se malířstvím dotýkám – vědomí, vnímání, přírodu… ze všech úhlů a co nejkomplexněji. Můj přístup je veskrze klasický. Co vystavím konkrétně, obraz od obrazu, bych nejradši definoval, až uvidím vše pohromadě i se Salajkou a Rybníčkem… Určitě bych ale chtěl, aby se tam objevil Kanec, dva velkoformátové lesy, Aconcagua a ty velké monochromní akvarely, co ji doprovází (studie hor, ledovců), Velké zátiší ze Šárky, pár přesliček…

 

Kdo jsou Tvoje umělecké vzory?

Caspar David Friedrich, Anselm Kiefer, Frederic Edwin Church, Ferdinand Georg Waldmüller, John Ruskin, Alex Grey, prerafaelité obecně, no já nevím, je jich spousta, všichni renesanční mistři, netřeba jmenovat… Za mrtvé Čechy Mařák (a celá jeho škola), Váchal, Kupka, za živé Čechy třeba Skála, Mainer.

 

 

 

RYBNÍČEK Jan

 

* 20. 6. 1988, Nové Město na Moravě, Czech Republic

 

Studia:

od 2012            Akademie výtvarných umění v Mnichově, prof. Markus Oehlen

2011                 Stáž v Lisabonu – Faculty of Fine Arts, prof. I. Salteiro, C. Vidal

2009–2013        Fakulta výtvarných umění v Brně, prof. Martin Mainer, Luděk Rathouský

2006–2009        Střední škola umění a designu v Brně, Petr Veselý

 

Samostatné výstavy:

2011                 Himmelherrgott – Sausalito, Brno

2011                 RUF (s Fabianem Schoogem) – Roof, Lisboa

2013                 Stumme Sieger (s Judith Grassl) – Munikat, München

2013                 Weißbier – Galerie-atelier Ck-f, München

2014                 One flew over the nest (s Judith Grassl) – Slévárna Vaňkovka, Brno

 

Skupinové výstavy – výběr:

2014                 Oehlen Maschine | Charcuterie a la Kl. Oehlen – 1Page Gallery München

                        Auktion – AdBK München

                        „Kunst, Kultur, Respekt“ – BBK GALERIE München

                        Der Schmetterling im Wandel der Zeit zu Gast im Sitzungssaal, AdBK München

                        Jahresausstellung – AdBK München

                        Kunstförderpreis der lfa-Bank / lfa-Kunstkalender Titelbild

2013                 Jahresausstellung – AdBK München

2012                 Auktion – AdBK München

2011                 Pokračuj – Galerie Chodovská tvrz, Praha 4

                        Let’s GAZE – Městské Divadlo Brno
2010                 Brno ist Berlin, Berlin ist Brno – Aula FaVU, VUT Brno

 

 

Rozhovor s Janem Rybníčkem

 

Jakou technikou maluješ?

Pracuji různými technikami – nejčastěji ale akryl na plátno v kombinaci se sprejem. … nebo barevným lakem.

 

Jaká jsou témata Tvých obrazů? Co budeš vystavovat?

V této sérii se snažím pracovat především s kontrasty – mystično, ironie, krutost, naivita, síla, slabost. Pracuji se zvířaty, která původně moc nevzbuzují přirozenou autoritu… upgraduju, hraju si s jejich funkcí a schopnostmi… (sílou, inteligencí, instinkty, schopností sebereflexe… J)… často nejde ani tak o zvířata samotná… jako o nositele nějakých vlastností, atributů, které jsou postaveny tímto způsobem… expresivní volnou malbou do podoby nějakých tvorů ocitajících se v různých situacích.

 

Kdo jsou Tvoje umělecké vzory?

G. Baselitz, M. Lüpertz, Noví divocí, Lipská škola (Neo Rauch…),
W. Sasnal, M. Borremans, R. Mendoza, Česká groteska, M. Mainer, J. Špaňhel, J. Typlt

 

 

SALAJKA Martin

 

* 30. března 1981 v Uherském Hradišti

 

Studia:

1997–2002        Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti; obor Užitá malba

2002–2005        Fakulta výtvarných umění VUT v Brně; Ateliér malba 1, Doc. Petr Veselý

2005–2008        Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malba 3, prof. Michael Rittstein

 

Samostatné výstavy:

2005                 Lesní plesnivec – Galerie mladých, Brno

2008                 Obrazy – Galerie Dorka, Domažlice (s Tomášem Němcem)

                        Napůl – Galerie Via Art, Praha

2010                 Obrazy – Městské divadlo Kolín

                        Malé formáty – Galerie U Zlaté štiky, Kolín

Obrazy – Galerie výtvarného umění, Náchod

2010                 Obrazy – Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov

                        Obrazy – Galerie Vltavín, Praha

2011                 Betonový měsíc – Galerie Dolmen, Praha

                        Obrazy – Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

                        SoliPSIsta – Galerie 21. století, Praha

2013                 Obrazy – Galerie Kotelna, Říčany

                        Obrazy – Galerie Beseda, Ostrava

                        Zvlčení – Výstavní síň v divadle Karla Pippicha, Chrudim

2014                 Heavy Mental – Reduta, Uherské Hradiště

                        Death Mental – Galerie Modřanská zvonice, Praha

2015                 Sítě – Galerie AMB, Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

 

 

Rozhovor s Martinem Salajkou

 

Jakou technikou maluješ?

Většinou akryl na plátně. Ale třeba série lebek je z velké části založena na experimentování s materiály – jsou malované třeba voskem, kávou, různými kombinacemi technik. Dál teď rád maluju na dřevo, do kterého následně ryju.

 

Jaká jsou témata Tvých obrazů? Co budeš vystavovat?

Příroda, zvířata, město, lidi – všechno, co mě obklopuje a co žiju, se snažím nacpat do obrazů, ovšem ne popisně realisticky, ale filtrem vlastní imaginace. Snažím se pracovat hodně intuitivně, a teprve potom uvažovat nad tím, co jsem namaloval.

 

Kdo jsou Tvoje umělecké vzory?

Začnu u nás – Josef Váchal, Alén Diviš, Jiří Načeradský, Michael Rittstein, Martin Mainer, Jiří Petrbok, Josef Bolf a spousta dalších, hodně i autoři mého věku – baví mě ty lidi znát – chodit do ateliérů a vidět obrazy, jak vznikají. Z těch odjinud – Dix, Blake, Rauch, Immendorff, Sasnal a mnoho dalších, ten seznam by byl dlouhý… Snažím se sledovat umění komplexně, a nejenom výtvarné umění – dost čtu, sleduji filmy hudbu. Inspirace nebo podněty k práci přichází odevšud.

 

 

Kašpar / Salajka / Rybníček – V lese vesele

Nová galerie

16. 4. 2015 – 17. 5. 2015

Kurátor: Martin Mainer

 

Vernisáž:

16. 5. 2015, 19:00

 

Nová galerie

Balbínova 26

Praha – Vinohrady

Otevřeno: úterý / středa / čtvrtek 14:00–19:00, sobota 11:00–15:00

www.novagalerie.cz

 

 

Další informace:

Nina Hedwic

galeristka

+420 608 231 209

info@novagalerie.cz