Václav Cigler, Michal Motyčka Dvojice, 2018 optické sklo, 50 × 20 × 10 cm

Pro zlínskou Galerii Václava Chada připravili Václav Cigler s Michalem Motyčkou instalaci nazvanou Hranoly a válce, která představí společné uvažování autorů v mnoha rovinách, od smyslové zkušenosti vnímání daného prostoru až k chápání implicitních symbolických významů a optických proměn skleněných plastik v prostředí galerie. Vystavená díla jsou průhledná tělesa, elementární formy hranolů a válců z optického skla. Vytvářejí pocitové i architektonické vztahy pomocí kompozic na principu řazení prvků, změny vnímání horizontu a na principu kompozice brány. Autoři představují hranoly a válce z optického skla i z kovu, které přesně formulují prostor a pomocí vizuální instalace rozvíjejí minimalistický příběh tvaru – symbolu – spolu s fyzickou přítomností diváka. Zabývají se problematikou optického zobrazování, ale i vážnější úvahou o podstatě světla a o vnímání barev v určitém prostředí, jednoduše řečeno experimentují s našimi smysly. Výstavu doplňuje site-specific instalace v exteriéru zámku, jež protíná uzavřený prostor nádvoří vertikálou v podobě levitující kovové jehly. Objekt zdánlivě jednoduchého geometrického tvaru je ozvláštňován událostmi a ději tohoto světelně, barevně a tvarově proměnlivého prostředí.

 

Kurátorky: Jana Šindelová, Silvie Stanická