Je zřejmé, že fotografie nás svým obrazem vtahuje do minulosti a vzpomínek a čelíme s ní nejméně třem časovým liniím. Minulosti zachycené v obraze, datu vzniku samotného artefaktu a nakonec naší přítomnosti. Minulost i budoucnost jsou projekcí naší mysli tady a teď. Always now.

 

Loď manévruje na moři, cyklista padá z kola, kluci hrají hokej na ledě. Rozhodující okamžik – jedna fotografie rámuje celý příběh. Fotograf jako divák fotografuje a zároveň pozoruje situaci. Rozhodný okamžik nám utkví v paměti. Směrodatný je zejména úhel záběru a jeho výřez, který určí, co zůstane na fotografii zachyceno a co mimo hledáček. Otáčivé schéma míčku zastaveného v čase v blízkosti dvou rovin se stává leitmotivem souboru Always Now – objektu na určitém místě a v konkrétním čase.

 

Václav Kopecký (*1983) je český vizuální umělec, který se ve své práci dlouhodobě věnuje zkoumání fotografického média v čase, prostoru a materiálu. Jeho postkonceptuální přístup k tématu se nejčitelněji propisuje do promyšlených výstav citlivě reagujících na okolní prostředí a prostor. Autor je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde od roku 2020 vede ateliér Aplikované fotografie.