Spring, 2024, akryl, kovová mřížka, 200 × 8 × 3 cm

Václav Krůček je představitel linie neimitativního vizuálního umění. Jeho práce je založena na estetice prázdna, kterou oživují drobné, často nepozorovatelné změny. Důležitý je povrch, textura, struktura, světlo. Na výstavě Témbry, témbry jsou představeny práce, kterými se typově zabývá v posledních desetiletích, jsou to práce na bázi kovových mřížek. Tyto mřížky jsou na zadní straně, pro diváka neviditelné, opatřeny nánosem barvy. Divák pak vidí barevné pole, vznikající za obrazem, a měnící se podle proměnlivosti světla i stanoviště pozorovatele. Určující jsou tak optické, fyzikální vlastnosti těchto prací. Vedle mřížek, známých z jeho dosavadní tvorby, pro které byla určující ryze geometrická, čtvercová nebo obdélníková forma, jsou na této výstavě představena díla s mřížkami v jiné, nové formě. Mřížky, povětšinou ve výrazně vertikální podobě, již nejsou v jedné rovině, ale jsou prostorově formovány a de-formovány, výsledkem je pak dílo s názvuky expresivní, gestické malby. 

  

Autor k výstavě uvádí: „Témbr, barva zvuku. Nota „c“ zahraná na klavír a tatáž nota zahraná na flétnu se odlišují svou barvou, svým témbrem. Vnímat efemérní barevnost celků právě touto odlišností, rezonující kvalitou. Vertikální gesta, stíny barev na zdech. Unisono odstínů, témbrů, přítomnost – vyzařující.“

  

Václav Krůček (*1955) v letech 1975–1981 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky u Ladislava Čepeláka. Od roku 1987 žil v Austrálii, později v USA; koncem 90. let se vrátil do České republiky. V letech 2013–2020 studoval na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od začátku 90. let vystavuje u nás i v zahraničí. Za tu dobu se stal v poloze, kterou se zabývá, tedy krajní redukcí výrazových prostředků, uznávaným a ceněným autorem. V současné době žije a pracuje v Praze.