Instalace Terénní práce mapuje experimentální tavbu železa. Jedná se o umělecký výzkum vycházející z historické metalurgie s interdisciplinárním přesahem, ve kterém autor propojuje umělecké, přírodovědné, historické a technické obory. Na projektu spolupracoval s odborníky z několika fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Václav Mach podnikl několik výprav na předem vytipované lokality s možností výskytu železitých rud a pokud zde byly vhodné podmínky, realizoval experiment. Autor pracuje s určitými performativními prvky a všechny momenty pramenící z procesu tavby také mapuje. Instalace složená z fragmentů použitých pecí, získané vyredukované rudy a dalších materiálů odhaluje pro diváka v podstatě celý experimentální proces výroby. Součástí instalace jsou i tři videozáznamy. Dané téma skýtá široké spektrum technologií, praktik a dovedností, jenž bývají často přehlíženy nebo nedoceněny. Galerijní prostředí tak umožňuje dotknout se historických postupů v kombinaci se současnými analytickými metodami.

 

Václav Mach (*1998) je absolvent Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

kurátorka: Martina Frydrychová