Vašulka Kitchen Brno je místem pro studium a výzkum. Umožňuje veřejnosti přístup do otevřeného digitálního archivu, studovny a mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodné programy. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečuje o archiv a umělecká díla ve sbírce. Stará se o akvizici a katalogizaci materiálů týkajících se tvorby a života Vašulkových. Pokračuje v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnuje se výzkumu a zpracování děl dalších umělců z oblasti umění nových/elektronických médií. Poskytuje zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciuje výzkumné projekty a konference.