Idea projektu Vašulka Kitchen je přenést archiv Woodyho Vašulky do Brna. Představuje šanci vytvořit další důležitý mentální prostor, kulturní a myšlenkové centrum v Brně pro archivaci a prezentaci světově prosazené umělecké tvorby. Archiv v Brně by se měl za podpory Vasulka Chamber, National Gallery Iceland podílet na uchování jedinečné video knihovny a digitálního archivu díla manželů Vašulkových. Vzhledem k významu jejich díla, představuje vybudování jejich studijního a prezentačního archivu v Brně velký potenciál zapojení města do sítě mezinárodní kulturní komunikace. Jméno manželů Vašulkových se totiž vyskytuje ve většině kompendií, která informují o světovém vývoji elektronického umění nebo o světovém umění druhé poloviny 20. století vůbec. Ve spolupráci s Domem umění města Brna budou aktivity směřovány k vybudování prostoru, sloužícího jako: výzkumné středisko, digitální laboratoř (dokumentace, archiv, digitalizace), produkce (výstavy, sympózia, workshopy), nakladatelství (elektronické publikování), výkladní skříň, rezidenční prostory.
 
Projekt Vašulka Kitchen je pro rok 2018 podpořen z rozpočtu statutárního města Brna.