grafický vizuál výstavy: Pavel Coufalík

Výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora představuje část výsledků projektu Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, který se uskutečňuje s podporou Technologické agentury České republiky. Je založen na dohledávání míst vzniku krajinomaleb (a fotografií), zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a písemných pramenů.

 

Změny krajiny jsou obvykle studovány s pomocí starých a novějších map či leteckých a družicových snímků. Uvedený projekt využívá navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a především, díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě, obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie. Některé realistické malby a grafiky, popřípadě staré fotografie, nám zanechaly svědectví o hospodaření v krajině, uspořádání sídelní struktury, o typech rostlinných společenstev, a někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin. Jelikož je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.

 

Akademický malíř Josef Jambor (1887–1964) patří k malířům ztvárňujícím krajinu tak věrně, že je možné jeho obrazy současně využívat i jako spolehlivý dokument pro studium krajiny a její proměny. Zaujetí jeho dílem vedlo autory projektu k záměru vydat k výstavě stejnojmennou publikaci, která vychází v lednu 2022. Je určena k rozvoji turismu městům a obcím, které leží v oblastech, jež se staly součástí našeho vědeckého výzkumu. Výstava i projekt vycházejí z již realizovaných podobných výstav „Vcházení do obrazů našich krajinářů“, pořádaných v letech 2014 v Galerii Josefa Jambora a 2015 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Jejich autorem byl tišnovský popularizátor přírodovědy a umění doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (1944–2020). 

 

V rámci současného projektu se uskutečnily již dvě obdobné výstavy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě: Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy (2020) a Vcházení do krajinomalby a fotografie – západ Moravy a přilehlé Čechy (2021). Podobné výstavní přehlídky jsou ještě plánovány v roce 2022 v Muzeu ve Šlapanicích, v Podhoráckém muzeu v Předklášteří, v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.

 

Návštěvníci výstavy mají nyní možnost spatřit obrazy Josefa Jambora nejen z Tišnovské sbírky, ale i z dalších významných státních institucí a soukromých sbírek. Současná expozice je ukázkou výsledných výstupů k vybraným obrazům podle zadání výzkumného projektu. Doprovodné texty k jednotlivým srovnáním svým obsahem mnohdy přesahují obvyklý rámec podobných prezentací. Věříme však, že si každý návštěvník najde na vybraných obrazech Josefa Jambora své oblíbené místo, k němuž se bude chtít vracet.

 

Oblastí našeho zájmu, jíž se ve výběru děl Josefa Jambora věnujeme, je převážně Českomoravská vrchovina, a to jak Jamborovo rodné Novoměstsko, tak i okolí Tišnova, s nímž spojil druhou polovinu svého života. Vybraný soubor obrazů otevřené krajiny doplňuje i několik ukázek jeho rané tvorby z městského prostředí Brna a Prahy – a tři kresby ze svitavského údolí nedaleko Babic, jež vznikly během Jamborova léčebného pobytu v tamním sanatoriu na samém sklonku jeho života.

 

text: Petr Halas

kurátorky GJJ: Radka Kaclerová, Marta Sylvestrová