Ivan Meštrović byl prominentní sochař, veřejný intelektuál, ale neváhal se ujmout ani řady architektonických úkolů. Jeho osobitý přístup k architektuře se uplatnil v řadě zakázek, na nichž dokázal pozoruhodným způsobem reflektovat vývoj moderních tendencí, které radikálně proměnily umění první poloviny 20. století. Mezi projekty menšího měřítka vyniká především Dům chorvatských výtvarných umělců v Záhřebu zvaný dle autora také Meštrovićův pavilon.

  

Vendula Hnídková je historička umění a kurátorka. Od roku 2004 působí na Ústavu dějin umění, v roce 2012 zde iniciovala založení Window Gallery UDU, kterou kurátorsky vedla až do roku 2018. V Národní galerii v Praze připravila v roce 2013 výstavu Národní styl. Kultura a politika, v Kunsthalle Praha v roce 2022 výstavu Zengerova transformační stanice. Elektřina ve městě, elektřina v architektuře, ke kterým vyšly i stejnojmenné publikace. V letech 2017–2018 působila jako odborná asistentka na UMPRUM, v letech 2019–2020 přednášela na University of Birmingham, od roku 2021 na Masarykově univerzitě.