Josef Liesler (1912-2005), To bylo u krejčího, 1993-1994, olej, plátno na sololitu, 114x90 cm, Sbírka pojišťovny Kooperativa

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstavy. Za účasti rodiny autora, k výstavě promluví kurátor výstavy Mgr. Vojtěch Odcházel. Hudební doprovod obstará ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady.

 

Retrospektivní výstava olejomaleb a plastik představuje výběr z tvorby předního českého malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele, Josefa Lieslera (1912-2005).

 

„Nemaluju sny, ale realitu, která je vždycky nějak propletena s fantazií, tedy s věcmi vymyšlenými. Proto jsem fantaskní realista.“ Josef Liesler