Inštalácia Natálie Drevenákovej nesie jej meno, čím predznamenáva hru intimity, prepájanie zložiek archívu sveta autorky s vrstvami príbehov skrývajúcich sa v kontextoch vzniku textilného artefaktu. Inštalácia je pozvaním k nahliadnutiu do sveta, ktorého tvary sa napriek svojej farebnosti často až prekvapivo rýchlo významovo transformujú a pohrávajú s vnímaním jednotlivých skutočností, v hraniciach predurčených náhodnými uhlami pohľadu.