Galerie moderního umění v Hradci Králové slavnostně zahájí tři nové výstavy představující aktuální tvorbu předních českých vizuálních umělců.

 

Výstava Miloše Šejna AQVA přinese výběr děl z jeho celoživotní tvorby až po současná videa a dvě site-specific instalace vytvořené přímo pro královéhradeckou galerii. Pojítkem, ke kterému odkazuje i název výstavy, je vodní živel. 

 

Tématu časové smyčky, jež souvisí se ztrátou paměti, se věnuje výstava Příkladné nedostatky Terezy Velíkové. Zkratkou, již nabízí vizuální jazyk, se snaží popsat pocity, s nimiž se řada z nás někdy v poslední době setkala.

 

Jiří Pitrmuc se ve výstavě Tunnel Funnel zamýšlí nad naším každodenním životem, pozoruje rutinní činnosti, kterými si s vývojem nových technologií ulehčujeme práci za pomoci (ná)strojů, často možná nadbytečně. Historicky pro nás každý nový pokrok znamenal snížení fyzických nároků. Autor si však dlouhodobě klade otázku, zdali je tento pokrok opravdu posunem vpřed.

 

fb event