Studentka Ateliéru fotografie Veronika Karasová a student Tělového designu Celestýn Stohr pracují s tematikou genderových otázek a formulace vnějších a vnitřních světů.

 

Veronika zkoumá vnější vlivy a reflektuje náročné otázky společnosti. Záměrně vznikají mnohdy syrové fotografie či citlivé vizuální snímky, které odráží fluidní polohy lidských emocí, a tak reagují na vnější stimuly. Autorka ve svých dílech vychází z vlastních zkušeností v rámci prostředí, které přirozeně vnímá a podtrhuje výsledný dojem z něj získaný. Psychologická hra vlastního já či vnější motivace, dovoluje tak manipulovat s divákem. V její fotografické serii “What time is it? Queer Time!” osciluje v tématech vlastní mytologie, genderových otázek a LGBT+ komunity, kdy zachycuje portréty v zákulisí slovenských Drag Queen.

 

Celestýn se jako umělec zasazuje o zkoumání osobní roviny, která přímo konfrontuje vnější vlivy, jež pak expresivně transformuje prostřednictvím neoromantismu do poetických děl. Jeho tvorba snově formuje reality a přenáší je do naddimenzionálních světů, kde se prolínají podvědomé fantazijní obrazy konfrontující současné společenské pozice. Celestýn reflektuje efemérnost a komplexitu současné otázky genderu a odhaluje niterní zkušenosti a existenciální úvahy. Jemně osciluje na pomezí melancholie a euforie, kdy se něžně projektuje nejen do své virtuální persony, ale i materiálu a prostoru.

 

kurátorka: Sara Wollasch