Jak mnoho je narušena rovnováha přírodního světa a civilizace? Multimediální umělkyně Veronika Šrek Bromová nás vtahuje do sugestivního osobního světa, do prostředí, v němž se ocitá v těsné blízkosti přírody a současně vstřebává tlaky civilizace. Skenuje realitu, která ji obklopuje, paroduje digitální svět dětských animovaných postaviček, ale současně prostřednictvím digitálních technologií zaznamenává svoji komunikaci s přírodním prostorem místa, kde žije. Pohybujícím se mobilem snímá krajinu a vytváří tak znepokojující kresbu. Povrch země přirovnává k povrchu těla, kůži, a vnímá ho jako vrchní vrstvu reality. Skrze vlastní tělesnou zkušenost a individuální vjemy se snaží vstoupit pod povrch a odkrýt tak možnosti mnohavrstevnatého vnímání oné reality. Při odkrývání skrytého a nevědomého využívá odkazy k mytologii, rituálům a šamanismu, v nichž vidí propojení člověka s přírodou a možnou cestu uzdravení. S rituálem spojuje gesto a předmět, významně uplatňuje prvek performance. Výsledkem je záznam, otisk, manipulovaná fotografie, video či site-specific instalace. Bromová skrze vnitřní výpověď přináší obecné sdělení, které poukazuje na rozpolcenost tohoto světa.

 

Veronika Šrek Bromová se narodila v Praze v roce 1966. Absolvovala Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a v roce 1993 Ateliér ilustrace a grafiky vedený prof. Jiřím Šalamounem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1997 a 2000 byla mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Její práce získaly odezvu v zahraničí v roce 1999 reprezentovala Českou republiku na bienále současného umění v Benátkách. V letech 2002–2011 vedla Ateliér nových médií 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. Dosud se věnuje pedagogické činnosti, nyní vyučuje na AAU Praha Cross media Studio. Věnuje se arteterapii a psychoterapii, organizační a kurátorské práci. Více než deset let žije ve východních Čechách v obci Střítež u Poličky, kde se usadila se svým mužem Ivanem Šrekem a dětmi v usedlosti Chaos. Zde organizuje celoroční výstavní, vzdělávací a kulturní program v galerii Kabinet Chaos a pořádá umělecká setkání a rezidenční kreativní pobyty a dílny. Veronika Šrek Bromová patří mezi ženské protagonistky generace devadesátých let, do českého prostředí vnesla experiment manipulované fotografie a provokativní umělecké gesto. Její tvorba je spojována zejména s fotografií, ale věnuje se videu, prostorovým instalacím a objektům, kresbě i malbě a její tvorba má výrazně performativní charakter.

  

kurátorka: Adriana Primusová

 

Část realizací vznikla díky finanční podpoře MKČR – tvůrčí stipendium na téma Mezi dobrem a zlem.