Kurátorka: Zuzana Jakalová
Umělec: Juraj Gábor

Vertikální gradace je prostorovou situací, objektem, místem pro fyzickou i percepční kontemplaci. Vybízí k tělesnému prozkoumání i k soustředěnému pozorování, a s divákem si tak vytváří mnohovrstevnatý vztah vzájemných interakcí.