Městská galerie Panský dvůr a kurátor Vojtěch Petratur zvou na výstavu současné malby s názvem VESELÍ – MICL. MICL, vlastním jménem Michal Novotný, zavede návštěvníky do barevného světa fantazie. MICL je realista, ale s realitou zachází velmi, velmi svobodně. Maluje mraky, obilí, létající slony, krávy, motýlí křídla, mercedesy, příběhy lidí, prasat a vlčí máky. Z toho vychází také výběr obrazů pro  výstavu ve Veselí, autor přislíbil přivézt ty nejveselejší obrazy, které má v atelieru. Vernisáž výstavy proběhne 1. září v 16 hodin za doprovodu kapely Skuban band. Výstavu bude možné shlédnout do 6. října vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.