Projekt P. Karouse mapuje normalizační sochařství, které kdysi zaplňovalo prostranství na sídlištích kolem škol a dalších veřejných budov. Nikdy v dějinách našeho státu neexistovalo tolik společenských zakázek, a to díky zákonu, který ukládal, aby každá státní stavba dala 1 až 4 % z celkového rozpočtu na "výzdobu". Vzhledem k nechuti výtvarníků po roce 1968 zpracovávat politické náměty převládaly neutrální figurativní motivy z prostředí rodiny či sportu, stylizované náměty z flory a fauny a bstraktní dekorativní objekty. Dnes jsou tyto sochy odstraňovány, případně se nacházejí ve zcela neutěšeném stavu. Projekt si klade otázku, co zbylo z rozsáhlých plánů estetizace veřejných prostranství azda se dnes už dokážeme na tuto produkci podívat jinak než po revoluci, kdy byla symbolem normalizace. Jehou součástí jsou webové stránky (www.vetrelciavolavky.cz), přednášky a tento filmový dokument, který bude představen v Chebu. V doprovodné publikace bude zmapována situace v této oblasti na Chebsku.