SeEun Lee používá magnety, nerosty a různé malé částečky hmotných předmětů k tomu, aby převedla zvuky do obrazů. Na druhou stranu Ganfield a Vrba proměňují elektronické (syntezátory) a akustické (dechové nástroje) vlnění v ozvučení magického tance magnetů. Tančí buď spolu, nebo od sebe. Ve velkém měřítku mluvíme o zemské přitažlivosti.