Výstava Viditelné spektrum vznikla za účelem představit tvorbu fotografů Ateliéru aplikované a reklamní fotografie (AARF) Fakulty umění a designu, realizované za hranicemi školního ateliéru. Na několika příkladech dokumentujících profesionální výstupy ve státní, komerční či neziskové sféře tak můžeme sledovat formování myšlenek a ujasňování cest, jakými se autoři vydávají.

“Ateliér aplikované a reklamní fotografie je na Fakultě umění a designu už zavedeným ateliérem, ve kterém se klauzurní a kvalifikační výstupy studentů pohybují spíše na rovině volného umění a do užitého zasahují spíše okrajově. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro prostor nově vzniklé umělecké fabriky Armaturka a potažmo pro galerii Pro design výstavu prezentující čistě užitou a aplikovanou tvorbu studentů a vedoucích ateliéru. Ateliér prezentující se zkratkou AARF je veden Miroslavem Vojtěchovským a Marianem Benešem a díky nim není užitá tvorba studentů pouze tvorbou rovnocennou grafickým a fotografickým agenturám, ale je ozvláštněna výběrem svébytných a individuálních výrazových prvků a postupů, které takovou tvorbu posouvají na úroveň výstupů absolventů vysoké umělecké školy. I proto expozice prezentuje nejen obvyklý výstup pro zadavatele, ale také genezi celého projektu a podstatné podklady, které jsou v celému finálnímu produktu potřeba.” (Jiří Dvořák)