Viktor Kolář, Fronta na kupónové knížky, 1992, bromostříbrný papír s emulzí, 480 × 345 mm, GVUO

Dvacáté první dílo pro výstavu jednoho díla ze sbírek GVUO vybral molekulární biolog Lukáš Čermák, vedoucí Oddělení nádorové biologie na Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

 

“Fotografie je mžik oka. Kus světla, kus doby, zbytek ze světa, co byl. Tak, jak to zachytil Viktor Kolář, mi to připadá akorát.” (Lukáš Čermák)

 

Výstavy v období, než bude postavena přístavba Domu umění s poetickým názvem Bílý stín, kterou navrhl architekt Josef Pleskot, rozšiřují povědomí o rozsáhlé sbírce GVUO, pro niž galerie v současnosti nemá výstavní prostory. Výstavní projekt navíc galerijní sbírku představuje jako živý organismus, který se neustále rozrůstá. Kurátoři výstav, kteří se mění stejně jako zvolené dílo, jsou různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají. Jejich citlivost a invence z nich však může učinit kurátora výstavy jednoho díla.