Ospalá zima, 2022, olej, karton, 67 × 52 cm

Viktor Pivovarov se v 70. letech stal spolutvůrcem (s Iljou Kabakovem) nového konceptuálního žánru, vytvářejícího spojení slova a obrazu, který nazvali album. Tato alba, kterých vytvořili obsáhlou řadu, tvoří originální příspěvek do celosvětové vlny konceptualismu. Spojení slova a obrazu v konceptuálním smyslu převádí společným působením pozornost k hlubšímu, sémanticky bohatšímu obsahu, což je asi nejvlastnějším principem Pivovarovy tvorby. Rovněž v oblasti malby dává přednost cyklům, tematicky konceptuálně spojeným. Autor často pracuje s výrazně autobiografickými prvky. Vytváří tak imaginární svět, tvořený vzpomínkami na konkrétní realitu. Mnohé jeho práce mají též silný existenciální podtext, někdy s vypjatými erotickými náměty.

 

Pivovarovy malby, aktuálně představené na výstavě Mezi já a já, jsou částí rozsáhlého cyklu, vznikajícího několik posledních let, zde jsou vybrány práce z posledních dvou let. Tento cyklus je vlastně jakýsi obrazový deník, kde autor zachycuje různé prožité situace, ale též se formou vzpomínek vrací do minulosti, v obrazech se mísí hravost i naivita, humor i existenciální napětí. Formu malby na karton malíř zvolil pro možnost uvolněnější malby a kvůli jiné, zvláštní barevnosti oproti plátnu. Je to taky návrat do 60. let, kdy nebylo na co malovat a různé náhražkové materiály umožňovaly zachytit syrovost a přirozenost.

 

Viktor Pivovarov (*1937) v letech 1957–1962 studoval na Moskevském polygrafickém institutu. Po ukončení studia se věnuje knižní ilustraci a grafice, později malbě. Viktor Pivovarov je dnes již žijící legenda. Je to suverénně se vyjadřující umělec širokého koncepčního myšlení a značné výtvarné inteligence. Tvoří dnes v řadě médií, kromě malby, kresby a textu jsou to i fotografie, objekty, koláže. Má za sebou dlouhou řadu výstav u nás i ve světě a je zastoupen v mnoha institucionálních i soukromých sbírkách. Od roku 1982 žije a pracuje v Praze.