Vitrína vytváří prostor zaměřený na mladé designéry do 30 let (v posledních ročnících studia, max. 5 let po absloutoriu) zohledňující využitelnost produktového designu k dalšímu užití a výrobě.

 

Cílem projektu je vytvoření komunity designérů a firem, jejich podpora a propagace. Přiblížení mladého produktového designu široké veřejnosti. Vizí projektu je dlouhodobý cílený rozvoj lokálních designérů a jejich práce. Vrcholem ročníku bude vždy celorepubliková selekce designu.