Výstava Vize obrazu přibližuje perspektivu vnímání uměleckého díla a odkazuje k nezbytné aktivizaci vlastní mysli, kdy se z pouhého dívání se na zobrazované (angl. „image“), stává viděné. Přijměte jako divák roli čtenáře vizuálního vyprávění. Nebojte se tzv. nahlédnout za rám obrazu, prozkoumat prostředí, ve kterém je dílo prezentováno, zajímat se o autorovi inspirace, kontext vzniku díla a v neposlední řadě převést myšlenky, fantazie a představy do slov, která nám pomůžou rozkrýt obsah a význam ukrytý v uměleckém díle.

 

Výstava otevírá divákovi pohled na dva samostatné tvůrčí přístupy v současném umění a neklade si za cíl představit celou škálu možností, naopak staví na jednoduchém principu jejich vzájemné rozlišnosti a osobní kurátorské zkušenosti ze zahraničních stáží. Představuje abstraktní tvorbu (Elisa Muliere, Małgorzata Szymankiewicz, Aniela Wesoły) typickou svou nepředmětností a poetikou, která využívá výrazových prostředků barev, linií a struktur, a konceptuální umění (Daniel Hanzlík, Kitso Lynn Lelliott, Brian Wekesa) pracující s obrazovým symbolem jako nositelem myšlenky a věnující se různým kulturně-společenským tématům.

 

Kurátorský výstavní projekt vznikl v rámci mezinárodního výzkumného projektu TICASS – Technologies of Imagining in Communication, Art and Social Sciencies (Technologie zobrazování v komunikaci, umění a sociálních vědách) podpořeného z programu EU HORIZON 2020.

 

Kurátorka: Adéla Machová 

Grafická identita: Adéla Bierbaumer, Marek Fanta

 

https://ticass.eu/ 

https://duul.cz/vize-obrazu/ 

 

*Program se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Statutárního města Ústí nad Labem a EU Horizon 2020.