Galerie 4 – galerie fotografie představí výstavu Vladimíra Birguse a Václava Podestáta, osobností české fotografické scény.

 

Václav Podestát (*1960) je kurátor, pedagog a přední český dokumentární fotograf. Jeho fotografickou tvorbu Galerie 4 představila již před lety, v roce 1995 uvedla jeho výstavu s názvem Lidé. V rámci této výstavy byla poprvé veřejně prezentována kolekce černobílých fotografií s názvem Příběh Luboše N., který mapoval život bývalého dřevorubce po těžkém úrazu odkázaného na invalidní vozík. Václav Podestát se účastnil i projektu Ašsko, kdy téměř dvacítka fotografů dokumentovala během 30 let nejzápadnější cíp naší republiky. Na aktuální výstavě představí průřez své fotografické tvorby.

 

Vladimír Birgus (*1954) je fotograf, kurátor, teoretik fotografie a vysokoškolský profesor. Do Chebu přivezl v dubnu 1997 samostatnou výstavu s názvem Cosi nevyslovitelného, cyklus subjektivně dokumentárních fotografií, který rozvíjí od svých studií na FAMU až do současnosti, tedy již déle než čtyři desetiletí. Jeho prezentace bude věnována poslední dekádě jeho fotografické tvorby.