Výstava představuje originální materiály spojené s osobností světové architektury Frankem Lloydem Wrightem. V pozůstalosti Vladimíra Karfíka, uložené v archivu oddělení dějin architektury Muzea města Brna, najdeme plány a fotografie, které ilustrují i dnes zajímavou etapu života tohoto architekta – jeho praxi ve Wrightově ateliéru ve Spojených státech amerických v letech 1928–1929.

  

Vzpomínkám na toto období věnoval Vladimír Karfík také čtyři kapitoly ve své memoárové knize. Když po pobytu v Americe odjel pracovat do Zlína k firmě Baťa, uplatnil zde řadu svých znalostí a zkušeností ze zahraničí. Tyto materiály, například Wrightův návrh na bytovou věž St. Mark’s Tower v New Yorku (1927–1929), na kterém Vladimír Karfík spolupracoval, fotografie Wrightových staveb, realizace Vladimíra Karfíka pro firmu Baťa na fotografiích Josefa Sudka a Rudolfa Brunera-Dvořáka aj., byly představeny v rámci expozice architektury Muzea města Brna.

  

Nyní bude tento tematicky vybraný konvolut plánů a fotografií, doplněný architektonickým modelem, dobovým nábytkem a publikacemi, součástí rozšířené reprízy v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.