Pro podzimní termín je v galerii Nisa Factory připraven výběr z krajinářské tvorby Vladimíra Svobody žijícího a tvořícího mezi Prahou a Pavlovicemi na Českolipsku. Představený průřez dílem je zaměřený na krajinu pohybující se na rozhraní zobrazivé a abstraktní malby.

 

Pro přehlídku byly vybrány práce, které vznikaly v posledních třiceti letech. Jejich společným jmenovatelem je vzpomínka na krajinu. Tento přístup umožňuje Vladimíru Svobodovi pracovat ve velkém formátu a zkoumat, kam až je možné zajít při přenosu viděného, respektive zapamatovaného. Výsledkem je obraz, který je možné vnímat jednak jako deskriptivní záznam konkrétního zážitku, ale stejně tak jako nezobrazivou rekonstrukci nejen bezprostředního okolí, ale i dojmů, pocitů, myšlenek, vůní a zážitků. Ty malíř formuje a formuluje barvou a jejím odstínem, hloubku prostoru modeluje jejich výraznými hranicemi.