Vladimír Véla: Monstrance

Výstava Naturalismus v galerii Kabinet T. je koncipována jako dialog dvou umělců, které odděluje jedna generace, umělecká zkušenost i forma výtvarného projevu, přesto však ve výsledném výrazu i významu svého díla dospívají každý vlastní cestou k pozoruhodnému souzvuku: oba dva ve své tvorbě artikulují univerzální kánony prostoru a hmoty. I když se Vélovy malby a Šimkůjovy kovové objekty mohou na první pohled jevit jako abstraktní, jejich jádro je na výsost konkrétní. Východiskem se jim stala realita hmotného světa, jehož vnitřní principy, energii a uspořádání forem důkladně zkoumají, chápou se jich, a překládají je do svého unikátního výtvarného jazyka. Tvorba obou autorů je svého druhu meditací nad materiální bází jevů a jejich zákonitostmi, jejichž pevný řád s rozkoší nahlodávají subtilním prvkem nahodilosti a akcentem chyby. Jestliže Véla zoomuje předmět až do makro-detailu, který pietně vyjímá z celku a přenáší jej na plátno v monumentální formě, Šimkůj postupuje opačně. Vychází z vizuality vnějšího prostoru – především krajiny, kterou redukuje do primárních geometrických znaků a kompozic a ty pak opětovně převádí do trojrozměrných tvarů zkonstruovaných z ploch plechů a ze siluet drátů.

Vladimír Véla: obrazy / Jaromír Šimkůj: objekty / Naturalismus

Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková

Galerie Kabinet T. /12. tovární budova Zlín/ otevřeno út-pá 14-18h.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 18:00 hod.

Výstava potrvá do 22. 2. 2018

www.kabinett.cz