Klub konkretistů KK3 připravil pro letní sezónu výstavu klasika geometrického a experimentálního umění, Vladislava Mirvalda (1921–2003). Po loňské expozici Dalibora Chatrného je to další příležitost, jak poznat práci autora minimálně středoevropského formátu. Výstava je součástí celoročního projektu Vs. Gočár věnovaného tvůrci podoby královéhradecké salonní architektury Josefu Gočárovi

 

Vladislav Mirvald (1921–2003) se narodil v Záluží u Mostu, většinu života strávil v Lounech, po válce vystudoval deskriptivní geometrii a výtvarnou výchovu. Svůj čas dělil mezi umění a pedagogické působení, ale také fotografoval, hrál divadlo a rybařil. Byl členem skupin Křižovatka, Klub konkretistů a byl zahrnut do výstavy Nová citlivost, která mapovala novátorské postupy šedesátých let.

 

Mirvald vycházel z přírody, nekopíroval ji, ale přetvářel, využíval zákonitosti určující, jak se příroda chová a jak a co člověk vnímá. Na výstavě lze spatřit obrazy, geometrické a experimentální kresby z let 1962–2002, tedy ze čtyř desetiletí Mirvaldovy tvorby. Zpočátku pracoval s náhodou, tak vznikly Kaňkáže (od 1962), ale brzy převážil zájem o geometrii a speciálně vztah dvourozměrné plochy a třírozměrného světa. Geometrické kresby (od 1964) a následně obrazy jsou převážně černo-bílé, protože jde o maximálně kontrastní dvojici. Pro optické a kinetické efekty používal ty nejjednodušší prostředky: bílý papír a tuš. Měl tak skvělou představivost a schopnost vizualizace, že vůbec nepotřeboval počítač. Po ploše plátna kmitají undulační (zvlněné) válce a Rombergovy křivky. Mirvald studoval schopnost lidského organismu udržet rovnováhu. Geometrická zátiší (převážně 1998–2002) spojují oblíbené Mirvaldovo téma (geometrii) a čas klidu, okamžik, kdy se soustředíme, či relaxujeme. Přestože primárně promýšlel plochu, jeho kresby sugerují vkročení do jedenáctého prostoru. Mirvaldovy křivky jsou stejně fascinující jako iluze M. C. Eschera. Dovolují se skrze plochu podívat do více úrovní prostoru. Vladislav Mirvald je klasikem, jenž sloučil krásu matematiky s vizuálním uměním.