Původem z Brna, od r. 1968 v Nizozemsku žijící moravský fotograf Vojta Dukát, nominovaný fotograf prestižní fotografické agentury Magnum Photos (1974, 1976), vystaví poprvé v České republice soubor fotografií ze sedmdesátých až devadesátých let. Jeho tvorba je spojena s humanisticky orientovanou fotografií – na různých místech světa zachycuje situace, zobrazujici mezilidské vztahy, vazby člověka na živou i neživou přírodu, náznaky příběhů, epizod. Dukátovy fotografické obrazy vznikají v okamžiku, kdy vizuální interpretace motivu, sekvence děje, umocňuje jejich sdělení, jsou reflexí fotografova vnímání světa, subjektivní výpovědí o hodnotách lidského života. Od r.1987 registruje převážně v bývalé “Východní Evropě” podobné náměty také videokamerou. V r. 1991 natočil v tradicích humanistického dokumentu unikátní materiály o odchodu poslední skupiny vojsk Sovětské armády z Milovic (ČSFR), které dosud nebyly v ČR v širším měřítku zpřístupněny veřejnosti.