Ještě čerstvostí voňavá re-instalace knihy (bakalářské práce) Vojty Daniše podléhá zásadnímu rozhodnutí – ukrytí bohatého vnitřního obsahu knihy, ilustrující mýtus o dospívání, vytahování dětských představ z bažin domněle dospělých perspektiv a jejich hrdinské integrování do vlastního života. Autor nás navzdory dlouhodobé práci na silně podmanivých kresbách ponechává při jejich absenci v imaginativním napětí vlastní subjektivity. To, co zůstává viditelné, je pouhý obal knihy, nejsvrchnější slupky, průsvitná kůžička. Stojíme před branou „tam“. „Jakmile k průniku jednou dojde, ukazuje se tato skutečnost, původně vnitřní a skrytá, jako obklopující, všezahrnující, obsahující to, co bylo zpočátku vnější a viditelné, protože interiorizací jsme v tu chvíli vyšli z této vnější skutečnosti.“ Máme pocit, že tušíme. Koukáme stejným směrem. Had se obtáčí.

 

Tematizace hranic jako toho, co stojí mezi viditelným a skrytým nás vrhá do konfrontace s evokací, zanechává nás v přítomnosti se vstupní branou v nás. Fenomén zahalování je metodou vydráždění touhy po poznání. Autorovo cudné skrytí ilustrativních obsahů vytvářejících konkrétní hranice nám dává příležitost potěžkat si klíč k poodhalení vlastních obrazů mýtu transformace. Estetiku vymítá symbolikou. Jak název výstavy našeptává, autor nás nechává tušit o jakési oběti rituální transformace. „Přemístěním“ za hranice dochází ke ztrátě, redukci, bolesti. Možná musíme něco zanechat před vstupem pichlavou cestou „tam“ za hranice – hodit kabát do ohně či se svléct z kůže nebo si alespoň nasadit přezůvky.

 

kurátor: Jan Matýsek

 

Více zde.