Kvazi-velkolepá retrospektivní výstava Exemplární druh Vojtěcha Maši je ukázkou evoluce jeho širokospektrální tvorby s intermediálními přesahy v období let 2003 – 2013. Součástí exemplárního „institucionálního gesta“ je i zvýšená mediální propagace výstavy, která je při velkých retrospektivních výstavách běžná. Narážka na superžánr souborné retrospektivy coby výkladu uměleckého vývoje jde záměrně proti charakteru Galerie mladých určené začínajícím umělcům. V tvorbě Vojtěcha Maši (1982) najdeme primárně kresby, které se však volně prolínají v grafiky, malby, objekty, videa, instalace a konceptuální gesta. Ve všech dílech je mnoho osobních a intimních motivů – Maša se často zabývá životním štěstím a lidskými vztahy (dílo Jsem zamilovaný do 3 holek zároveň, 2011). Výrazným opakujícím se tématem je zobrazovaní zvířat (různé druhy savců, ptáků, ryb i hmyzu) související se studiem na Přírodovědecké fakultě, což také vedlo k evoluční koncepci výstavy (stylizace umělce do pohádkové postavy draka – cyklus Drak ve vaně, Drak na hajzlu, Drak v posteli, 2005). Drak bývá v pohádkách prezentován častěji jako zlý a nelítostný požírač princezen, u Mášu je naopak citlivým a nešťastným tvorem, který hledá místo, kde by v klidu spočinul a přečkal rozpolcené životní období. Při pohledu na jeho díla či exponáty se divákům odkrývá nesmírně pestrý svět otázek, o kterých je možné uvažovat nejen v kontextu umění. Maša vystudoval Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity, nyní studuje Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, což může být pro diváka klíčem k pochopení jeho nejen intermediálních ale i interoborových přesahů. Součástí expozice bude i nově vytvořeno dílo “Exemplární družka”.