Zveme na koncert věnovaný 100. výročí narození českého hudebního skladatele Viktora Kalabise.

 

Těšit se můžete na Smyčcový kvartet č. 6 „Památce Bohuslava Martinů“ a Smyčcový kvartet č. 5 „Památce Marka Chagalla“ od Viktora Kalabise a Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da camera“ od Bohuslava Martinů v podání Graffova kvarteta. Zazní úryvky z knihy Marca Chagalla Můj život a text o životě a díle Viktora Kalabise.

 

Speciálně pro tento večer bude vystavena plastika Hudba (20. století) od Antonína Procházky ze sbírek Moravské galerie.

  

Vstupenky zde.