Vladimír Véla (1980) absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (prof. Zdeněk Beran, prof. Milan Knížák). Profiluje se jako výrazný malíř se specifickým přístupem k obrazu a jeho námětu. Ve své práci prověřuje samotné tvárné principy obrazové konstituce v jejich dynamice. Vychází ze spirituality přírodní skutečnosti, rituálního chování člověka a etické roviny lidského jednání a poznání. Abstraktní jazyk malby počínající spontánní skvrnou náhle „figuruje“ do fantastických organismů a jinotajných démonů. Autor byl dvakrát finalistou Ceny 333 NG (v r. 2008 a 2009). Vystavuje od r. 2001 (např. v Oblastní galerii Liberec, Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích, Národní galerii ad.). Ostravská výstava se zaměří na prezentaci jeho poslední tvorby.

Kurátor: Petr Vaňous