Výstava ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, věnovaná uměleckým dílům, která vznikla v rozmezí let 2010–2019, je již pátou výstavou tohoto typu mapující určité časové období. Před touto prezentací proběhly – ať už v prostorách GKK, nebo galeriích, které se do svého programu rozhodly zařadit reprízu naší výstavy – prezentace sbírkových předmětů ze 60., 70.–80., 90. let. 20. století a nultých let 21. století. Důležitým cílem bilanční výstavy je ukázat návštěvníkovi výtvarné směry, proudy a média a skrze ně poukázat nebo i zachytit smýšlení umělců ve vztahu k samotnému výtvarnému dílu, jeho funkci a úloze ve společnosti.