Práce Davida Střelečka a Šimona Levitnera mají nejčastěji podobu metaforických či skutečných průhledů do vizí jiných světů, či našeho vlastního s prvky augmentované reality. Vstupem na výstavu procházíme jedním z takových průhledů. Ocitáme se v prostorové bajce o znejištění, uvědomnění si sebe skrze jiné a nakonec katarzi. Zjišťujeme, že okno jinam se stává pokřiveným zrcadlem, že otevíráním průhledů ven zároveň otevíráme průhledy sami do sebe. A jelikož vcházíme do prostoru, který se otevírá dále a to nekonečně mnoha způsoby, nejsme nikdy před ani za, nýbrž mezi.

 

Šimon Levitner a David Střeleček jsou členy kolektivu BCAA a blízcí přátelé. Jejich vzájemné ladění je příčinou jejich mnohovrstevnaté spolupráce. Strategie sdělení má mnoho podob. Jednou se stávají autory audiovizuálního projektu McLaren Surface, kde jako reality congress a eva01 společně drtí digitální data v jemné zrno. V dalším okamžiku sbírají odumřelé tkáně příměstských rostlin, aby na hraně lomeného kamene vystavěli proutěný objekt spekulativního charakteru. 

 

Šimon Levitner je absolvent FAMU a student AVU, grafický designer, VJ a reality congress.

 

David Střeleček je student UMPRUM, designér, hudební producent eva01. 

 

Kurátor: František Fekete