Vybrané vidění
Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání

Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku. 
Výstava zviditelňuje vybraná témata teoreticky rozpracovávaná v publikaci – interdisciplinarita, pozice umělecko-pedagogických oborů a pro-inkluzivní aspekty výtvarné výchovy. 
Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, ať už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění

__________________________

Seznam vystavujících:

JAKUB ČERMÁK
JAKUB DLABAL
MIROSLAV HAŠEK
VLADIMÍR HAVLÍK
EVA HNATOVÁ
MICHAEL HON
ZUZANA HORONYOVÁ
HELENA HINGAROVÁ
PETR KAMENICKÝ
PETR KUNČÍK
SANDRA MAJEROVÁ
HELENA MÁLKOVÁ
ALENA MAREŠOVÁ
ANNA MARTÍNKOVÁ 
VERONIKA NOVÁKOVÁ
JAN PFEIFFER 
ANDREA PIAČKOVÁ
EMÍLIA RIGOVÁ
LENKA SOUKUPOVÁ
DOMINIKA ŠIMKOVÁ
MAGDALENA ŠŤASTNÍKOVÁ
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY
MARTIN VELÍŠEK 
VÍT VODENKA

__________________________

Vernisáž: 06/11/2017 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Autor výstavy: Eva Mráziková

Otevírací doba: út–pá 10–18 hodin, so 13–17 hodin

Tel.: +420 776 069 138www.gef.cz