Galerie Hraničář a galerie VI PER v Praze pořádají společný výlet na výstavu Poslední den stvoření v Ústí nad Labem a na Radovesickou výsypku! 

 

Galerie VI PER připravuje v roce 2020 přednáškový cyklus s názvem Architektury přírody, který se věnuje sílícím otázkám okolo klimatických změn a působení člověka v přírodě. Příspěvky současných teoretiků architektury vybírá filosof a kurátor Lukáš Likavčan na téma Jak do konstruování přírody promlouvá architektura. Půda. Voda. Les. 

 

V Galerii Hraničář probíhá výstava Poslední den stvoření, která se věnuje tématu rekultivace krajiny na Ústecku a pokouší se směřovat k novému způsobu přemýšlení o vztahu k prostředí, krajině a půdě. Pánevní oblasti severních Čech s desítkami kilometrů povrchových uhelných dolů a jejich výsypek procházejí obnovou, která postupně přináší zásadní změnu v tomto regionu. Post-těžební práce s krajinou by měly zohledňovat a preferovat potřeby přírody před ekonomickými a krátkodobými zájmy, naopak zohledňovat taková zájmy a možnosti pro lidi, které se ke své krajině chovají s mnohem větší úctou a péčí. 

 

Expedice s botanikem Janem Albertem Šturmou nás zavede do oblasti Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty. Dříve chráněné území muselo ustoupit záměrům těžebních společností vybudovat zde výsypku, kam se ukládaly skrývkové zeminy z nedalekého povrchového hnědouhelného dolu. V roce 2003 byl ukončen provoz sypání výsypky. Tehdy započal proces technických rekultivací, ale i výzkum nerekultivovaných částí výsypek. Základním problémem technických rekultivací je zarovnání a odvodnění povrchu výsypky. Původně pestré prostředí zaniká a je nahrazeno urovnanou plání, která je následně zemědělsky či lesnicky obhospodařovaná. 

 

Po expedici a návratu z Radovesické výsypky bude možné si prohlédnout výstavu Poslední den stvoření s kurátorkami Martinou Johnovou a Annou Remešovou

 

Odjezd z Prahy

9:26 vlak Praha – Teplice v Čechách

10:59 příjezd do Teplic v Čechách, hl. n.

přesun na autobus 5 minut

11:20 Teplice v Čechách Teplice, Hlavní nádraží – Kostomlaty pod Milešovkou

11:51 příjezd do Kostomlaty pod Milešovkou

12:00 – 15:00 procházka s komentářem botanika Jana Alberta Šturmy

15:00 přesun do Bíliny

 

Odjezd z Ústí nad Labem

10:43 vlak Ústí nad Labem – Teplice v Čechách

10:59 příjezd do Teplic v Čechách, hl. n.

přesun na autobus 5 minut

11:20 Teplice v Čechách Teplice, Hlavní nádraží – Kostomlaty pod Milešovkou

11:51 příjezd do Kostomlaty pod Milešovkou

12:00 – 15:00 procházka s komentářem botanika Jana Alberta Šturmy

15:00 přesun do Bíliny

 

Odjezd zpět

16:05 vlak Bílina – Ústí nad Labem

16:57 příjezd do Ústí nad Labem

17:00 komentovaná prohlídka výstavou Poslední den stvoření v Galerii Hraničář

a odjezd do Prahy po vlastní ose

 

Poslední den stvoření

(12. 3. – 28. 8. 2020) v Galerii Hraničář

vystavující umělci: Angela Anderson, Radek Jandera, Marie Lukáčová, Jan Kvíz, Martin Netočný, Matthew C. Wilson, Jitka Žambochová

kurátorky: Anna Remešová a Martina Johnová

www.hranicar-usti.cz/galerie-hranicar/ 

 

Architektury přírody

(cyklus přednášek v roce 2020) v galerii VI PER

Koncepci a výběr přednášejících připravil pro galerii VI PER filosof Lukáš Likavčan.

Hosté: Michaela Büsse: Granular Grounds (Sypké půdy), Susanne M. Winterling: Planetary Sensing – In Desert Times (Vnímání planety – Za časů pouští)

www.vipergallery.org  

 

————

Za finanční podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ústí nad Labem

Mediální partneři: ArtMap, artalk.cz, Enter UL – ústecký měsíčník, Ústecký deník, Český rozhlas Sever, Radio Wave

Partneři: Fakulta životního prostředí UJEP, Artyčok.TV, etc. galerie