Výstava atelieru tvůrčí fotografie (vedoucí atelieru: Mgr. Michal Kalhous, PhD.) představí kurátorský výběr Mgr. BcA. Kataríny Klusové z prací studentů ateliéru. Ateliér se představí ne formou jakéhosi salónu, ale připravením výstavy – přesného a sevřeného výběru fotografií jež propojuje společné téma, vzešlé ze soustředěné práce s archivy fotografií i z aktuálně vznikajících prací.