Teoretička současného umění Anna Vartecká v rozhovoru s L’ubicou Kobovou, která působí na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií UK v Praze. V letech 2015-2016 se podílela na výzkumu projektu Ženy za pokladnou: Pracovní podmínky žen v supermarketech. Diskuze představí témata týkající se zejména feministické politické filozofie a problematiky práce a pracovní etiky.