We are in time.
Samuel Brzeski

Vernisáž výstavy v úterý 2. 5. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autora ve středu 3. 5. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 16:10 – 17:45
Trvání výstavy od 3. do 9. 5. 2017

 

We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time

Each every moment
circling waiting pushing leaving 
starting stopping holding being 
float with a wait for me
take out your breath with me 
and hold it just once in the hand 
by the tip of your end fingers 
and try to make it wait
to make it stop
to make it hold
to put it out
can’t
won’t
and don’t

We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire.

 

Samuel Brzeski zkoumá vnímání a chápání času v biologických, sociálních a geologických měřítcích. Prostřednictvím studia a prezentace míst, situací a předmětů se jeho práce zabývá existenčními příběhy o ontologii a přechodností bytí lidského druhu. Vzhledem k archeologickému způsobu práce a spekulativnímu přístupu ke zkoumaným objektům a materiálům, rezonuje vyprávění v implicitní možnosti potencionálních ozvěn budoucnoti. Tyto příběhy se především týkají nevyhnutelného úpadku lidstva a udržení lidské existence během delšího časového období.

Samuel Brzeski (1988, Londýn) absolvoval bakalářské studium anglické literatury na Sheffieldské univerzitě v Anglii a nyní studuje magisterský stupeň v oboru Výtvarné umění v Norsku na  Bergen Academy of Art and Design. Vystavoval v Londýně, Benátkách, Berlíně a Bergenu a absolvoval stipendijní pobyty v Itálii, Německu a Finsku.