Prostor Atria v Pražákově paláci je dlouhodobým hájemstvím současného umění. Příští tři výstavní termíny budou zasvěceny projekcím pohyblivému obrazu a Atrium se transformuje na malý kinosál. Na základě práce „Berlín duben 1945“ byl vyzván její autor Tomáš Svoboda, aby toto své dílo zasadil do širšího pásma prací současných autorek a autorů zabývajícími se médiem pohyblivého obrazu.

 

Pod nadějeplným názvem We shall overcome vybral práce umělkyň Alžběty Bačíkové a Poliny Daviděnko, uměleckého kolektivu BCCA a Milana Mazúra. Divákům nabídne přibližně hodinový blok, který se z různých stran potkává s tísnivou atmosférou doby.