West Point je několikaletý repetitivní projekt Galerie města Plzně a Galerie Klatovy / Klenová zaměřený na výtvarné umělce mladší střední generace, jejichž tvorbu pomáhalo formovat prostředí západních Čech. Západní bod se tak v jejich případě stal jedním z prvních referenčních prvků vizuálního uvažování, jehož výsledky je možné jednotlivě i s ohledem na případné vzájemné kontakty sledovat dodnes. Právě tato společná zkušenost je východiskem výběrové kolektivní výstavy monitorující stav jejich práce z posledních let. Její ambicí je nejen představit podobu jejich umění a témata, k nimž se vztahuje, ale zároveň upozornit na vliv teritoria bývalých Sudet nebo západočeské metropole, jako lokálního centra na současnou výtvarnou scénu.

 

vystavující: Veronika Gabrielová, Siegfried Herz, Tomáš Predka, Pavel Příkaský, Kryštof Strejc, Sofie Švejdová

kurátoři: Petr Krátký, Radek Wohlmuth

 

Výstava se koná v rámci stávajících pandemických opatření. Sledujte a dodržujte prosím aktuální omezení. Vstup na výstavu po prokázání bezinfekčnosti.