Jakub Tomáš, Hlava na břehu, 2018

West Point 2023 je pokračováním výběrového projektu zaměřeného na prezentaci výrazných vizuálních umělců, jejichž tvorbu pomáhalo formovat prostředí Plzně a jihozápadních Čech. Letošní ročník představuje formou kolektivní výstavy autory mladší střední generace, kteří se věnují tradičním médiím, tedy kresbě, malbě a soše. Galerie města Plzně tak dál systematicky monitoruje dynamické prostředí současné výtvarné scény právě s ohledem na osobní vazby k tomuto regionu.

  

„Západní bod“ je z různých důvodů jedním ze zásadních referenčních prvků vizuálního uvažování těchto umělců, jehož výsledky je možné sledovat dodnes. Někdo má k tomuto místu rodinné vazby, další zde studovali nebo se vztahuje k jejich osobní mytologii. Právě tato společná zkušenost je východiskem přehledové výstavy mapující stav jejich práce v limitech stanovených zhruba na jedno desetiletí. Její ambicí je nejen představit podobu jejich umění a témata, k nimž se váže, ale zároveň upozornit na vliv západočeské metropole – jako lokálního centra – na současnou výtvarnou scénu. 

  

Veronika Gabrielová pochází z Rokycan, v Plzni studovala střední uměleckou školu, aby po maturitě absolvovala AVU. Pozornost přitahuje především svými analytickými velkoformátovými kresbami gelovými fixy kombinovanými s výšivkou. Absolventka sochařského ateliéru Jana Hendrycha na pražské akademii Zuzana Kantová působí v Klatovech a její práce rozvíjejí linii české expresivní figurace. Abstraktní malířka Bety Krňanská, která momentálně žije v řeckých Athénách, má pro změnu silnou rodinnou vazbu k Sušicím, absolvovala UMPRUM. Její série Twenty Twenty vytvořená kombinovanou technikou akrylu a ručně vyráběných přírodních barev si pohrává s problematikou ornamentu.

  

Rodačka z Oděsy Olga Krykun, loňská držitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého, která byla na stáži na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, vizuálně vychází z tradice animovaných pohádek pro děti, přičemž symbolicky zpracovává vzpomínky na svůj život na Ukrajině. Absolventka UMPRUM intuitivní malířka Sofie Švejdová, která vyrůstala v Karlových Varech, emotivně zachycuje svoji virtuální i reálnou každodennost. Frekventant Západočeské univerzity v Plzni a absolvent AVU Jakub Tomáš ve svých obrazech reaguje na prožívání současnosti skrze specifickou bytovou zkušenost, kterou představuje panelové sídliště.

  

Název výstavy, kromě topografické informace, současně odkazuje k nejznámější americké vojenské akademii založené v roce 1802 ve státě New York. Mezi její absolventy – kromě jiných – patřili také vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě a pozdější prezident Spojených států Dwight D. Eisenhower nebo generál George S. Patton, který se svou 3. americkou armádou osvobodil během druhé světové války jihozápad Čech včetně Plzně. Právě to se stalo zásadní formující událostí v novodobých dějinách města. Zvlášť živá byla v období minulého režimu, ale určující součástí místní urbánní mytologie je dodnes. Hodí se připomenout, že mezi frekventanty West Pointu patřil i proslulý krajinář a portrétista James McNeill Whistler, jakkoli ho nedokončil. 

  

kurátor: Radek Wohlmuth