Komorní stavba White Gallery je určena především pro uložení celoživotního výtvarného díla malířky a graficky Ludmily Jandové (1938-2008). Obvodová chodba je navržena jako galerie. Slouží nejen k prezentaci a popularizaci díla autorky, ale zejména k pořádání výstav. White Gallery se profiluje jako nekomerční galerijní prostor s dlouhodobým programovým výhledem prezentující vrcholná díla světově významných autorů tvořících od druhé poloviny 20. stol. až po současnost.
 
Galerie se nachází na louce na okraji vesnice Osík u Litomyšle.