Kolikrát se překročí hranice známých ulic? Nastává ten pravý moment přetnout síť tisíckrát prošlapaných cest, vymanit se z pasti nepřetržitého dohledu. Tam, kam slídivé skleněné oko kamer nemá šanci upřít svůj zrak, kam ani policajtská auta netouží zabrouzdat, protože se nic zdánlivě neodehrává, vzniká dostatečně široký prostor. Hlušiny, louky pokryté nálety, proluky plné odpadků i ještě nevymytých otisků nedávného lidského snažení, poskytnou úkryt i observatoř pro vlastní zájmy. Aniž by třetí strana vůbec chtěla zasahovat. (Judita Císařová)

 

Šimon Sýkora, malíř všednodenních hrůz, absolvoval AVU v roce 2019. Zúčastnil se studijních programů Unarte Bukurešť (2016) a TNUA Taipei (2018). Po studiu absolvoval pracovní stáž v Sophie Tappeiner Gallery ve Vídni a rezidenční pobyty v Egon Schiele centru v Českém Krumlově, Českém centru v Bukurešťi nebo v Domě umění města Brna. Nedávné samostatné výstavy zahrnují: Strain, Sandwich Gallery, Bukurešť (2023); Outskirts, Polansky Gallery, Praha (2022); Rotting Home, Galerie SPZ, Praha (2022); Liste Art Fair Basel, duo výstava se Siggi Sekira (2022); Wasteland, GASK, Kutná Hora (2021), Turning Stranger, Polansky Gallery, Brno (2020).

 
Adam Smrekovský nejprve studoval v Ateliéru intermédií na FaVU VUT v Brně. Je absolventem Ateliéru video u Martina Mazance a Jana Šrámka na téže univerzitě. Zúčastnil se stáže na Cooper Union v New Yorku. Jeho filmy byly promítány například na festivalu PAF Olomouc v rámci soutěže Jiné vize CZ (2021) nebo Letní filmové škole v Uherském hradišti (2021). Vystavoval na skupinových výstavách v Praze a Brně (Galerie FaVU, Berlínskej model nebo Galerie Jelení) nebo v Uničově na Festivalu současného umění (2022).

 

Adam Žufníček patří mezi tvůrce nestupující generace pohybující se mezi malbou a objektem. Přestože používá malbu jako svůj hlavní výrazový prostředek, neustále ji zpochybňuje a s dětskou hravostí rozvíjí různé typy přístupů vedoucích k znejistění. To se netýká jen formální stránky jeho prací nebo stylizace, ale převážně témat, kterými je dlouhodobě fascinován. Adam čerpá v hlubinách mýtů a legend a s nimi spjatého preracionálního myšlení, které se nebojí zahustit současnými alternativními výklady reality s prvky science fiction, fantasy či počítačových her. Za poslední roky vystavoval například v Galerii U Betlémské kaple, pražském Studiu PRÁM, v Galerii PAF v Olomouci.