Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na výstavě Hany Garové Show Me the Body. Projekt pracuje s fyzickou tělesností, kterou autorka zobrazuje prostřednictvím figurální malby a kresby. Lektorka provede děti a jejich rodiče výstavou, společně si osvojí velkoformátovou kresbu uhlem.