Xao je galerie, knihkupectví a mikronakladatelství na Krymské ulici v Praze, o které se stará kolektiv absolventů ateliéru ilustrace na UMPRUM. Pořádáme výstavy z oblasti knižní kultury, ilustrace a grafiky, workshopy, čtení, uvedení knih. Naše knihovna je zaměřená na obrazovou knihu, současnou ilustraci a komiks. Během lockdownu jsme přesunuli výstavy do výlohy a založili Poštovní klub PKPX, v rámci kterého pravodelně rozesíláme novinky z naší produkce.