Kurátorka: Lucie Šiklová

Xénia Hoffmeisterová je umělkyně, jejíž tvorba je charakteristická reflexí současného světa a prací s různými výtvarnými prostředky, které volí podle potřeby tématu. Klasická malba, kresba, grafika, asambláž či objekt různého stupně exprese vyjadřují autorčiny pocity nad stavem světa, ve kterém žijeme, a proto její obrazy a objekty nemohou být prosty skepse a obav o něj. Jakoby z opačného pólu je odlehčená, hravá část tvorby. Výstava Letní zajíc v Galerii Novoměstské radnice respektuje letní čas a jeho bezstarostnost a představí Xénii Hoffmeisterou v její na první pohled hravé a tématicky odlehčené poloze. Zaměřuje se na takzavané"bokovky – tvorbu s motivem zajíce či králíka. Ani v přpadě Letní zajíc však autorka nezůstává na povrchu. Její typický sarkasmus, ironie a psychologické pozorování provítají  i pod tímto tématem.

Králíci byli klíčovým tématem Zorky Ságlové (1942–2003). Ta s nimi pracovala na principu vizuální citace. Sledovala jejich význam v různých kulturních prostředích, vyhledávala jejich zobrazení a transponovala je v nových souvislostech na své obrazy.

Xénia převzala po Zorce králičí štafetu a v duchu králičí plodivé síly téma dál rozvíjí. Pracuje na plátně s olejem či akrylem, kde se pohybuje mezi klasickým učesaným a expresivním výrazem a větší či menší mírou stylizace králičího obličeje. Vytváří králičí kryptoportréty často přímo konkrétních osob, které lze číst jako obecná podobenství či album lidských typů. Využívá znaky. Strukturuje pozadí rastrem. Užívá malířské iluze. Nezůstává u samotné malby, a přechází přes koláž a asambláž do prostoru. Pestrá škála jednoho tématu skládá ve výsledku výrazový vzorník a Králík, respektive Zajíc tak s nadsázkou představuje celý výrazový obzor Xénie Hoffmeisterové.

Xénia Hoffmeisterová se narodila 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně. V letech 1973 – 1977 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, v letech 1981 – 1986 a malbu u doc. Oldřicha. Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar. V loňském roce její tvorbu představila The Katzen Arts Center, Washington D.C., USA.