grafický design: Terezie Chlíbcová

Raving, tanec, křepčení. Prostor odevzdaný mnohému: rozptýlení, vtělení touhy. Koncert, performance, rave. Horkost, pára, vlhkost, pot. Až do totálního vyčerpání!

 

Návrat do plně fyzického světa, ve kterém se limity slévají do jednoho proudu: ticho – hluk, únava – akce, rychlost – pomalost. Y: Sweat & Fire prozkoumává kolektivní spojení jednotlivců rytmem, zvukem, neviditelným vlněním, bublající energií a napětím pronikajícím do zapojených těl. Noc strukturovaná nádechy a výdechy, vibrující hmotou a zpocenými těly se otevírá návštěvnictvu – aby se vtělilo do snového prožívání tady a teď. Prostoru, kde sebe odevzdáváme druhým.

 

Kam až můžeme společně zajít? V jakých rytmech se chceme ztratit? Co nás spálí a kde je možné se ochladit? A v jaké energii se pak vydýcháme? Dočasná proměna se zcela konkrétním cílem – užít si na chvíli odpojení od každodenního, ekonomizovaného, normálního prostředí. A nebo naopak: spojení s vítaným a chtěným, kde cizí pravidla dobrovolně přijímám(e) a nechávám(e) se vést proměněnou krajinou, která nakonec prokape i do krajiny každodenní.

 

18:30–20:30 Eduard Adam Orzsulik & Evil Medvěd #performance

21:00–21:45 Viktor Szeri: Fatigue #performance

22:00–22:30 Vojtěch Märc #lecture

22:45–23:30 Becka McFadden #performance

 

18:30–20:30 František Fekete #installation

18:30–23:30 adina malina, Al Yakubouskaya, Elena Pecenová #installation

 

kurátoři: Anna Chrtková, Petr Dlouhý

 

Akce se koná ve spolupráci s Bazaar Festivalem. Bazaar Festival je mezinárodní přehlídka progresivních scénických prací divadelních a tanečních inovátorů, kteří mají zdravý odstup od oficiální kultury a nebojí se jít do rizika. Dramaturgie Bazaaru se soustředí na tvůrce nezávislé scény střední a východní Evropy a od roku 2019 i Blízkého východu.