Struktury uspořádání. Rotace a zrcadlení. Středový bod. Osa zrcadlení prochází bodem rotace. Začátek je také konec. Symetrie, kruhy a přímka.

Nejjednodušší definice algoritmu říká, že jde o konečnou posloupnost přesně definovaných instrukcí pro splnění určité úlohy. Není tedy algoritmem i slovo, věta nebo film? Slovo i věta se skládá z písmen, film ze statických políček. Pouze jejich správná kombinace nese sdělení? A co když se tyto dva systémy analogicky propojí? A jak si v tomto uspořádání vysvětlit metaforu?

Výstavní koncepce pracuje s neobjektivním výběrem autorů pohyblivého obrazu (v rozmezí od videa k experimentálnímu filmu), jež spojují společné osy či body. Zájem a využívání vlastností a struktury používaného média od digitálního k analogovému, dokumentární charakter záznamu běžných, civilních situací a stopy literárních nebo textových předloh. Ty mají formu autoreference, scénáře suplujícího zvukovou stopu i autorského nebo nalezeného poetického sdělení uspořádaného podle zdánlivé náhody.

Iluzornost, imaginace a tajemství.

Kurátorka / Ivana Hrončeková