Pozvánka na vernisáž

Žaneta Reková je studentkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své tvorbě propojuje světy sportu a umění. Ve vystavených pastelech vám představí velké příběhy dopingu na Tour de France.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Produkce: Anna Šlocarová
Grafická úprava: Martin Ponec
Korektura: Lenka Pilíková

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.
Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.